Ældre dating Gentofte

posted by | Leave a comment

Ifølge nogle - ganske vist usikre - opgørelser var der omkring 1 million indbyggere i Danmark i midten af 1200-tallet.Derefter kom imidlertid perioder med nedgang i befolkningen som følge af en langvarig landbrugskrise i 1300-tallet, den sorte døds hærgen og senere epidemier, blandt andet i 1600-tallet.

Den samlede fertilitet var på 1.733; tallet angiver det antal levendefødte, som 1.000 kvinder vil føde i løbet af deres fertile alder, hvis de føder i overensstemmelse med givne aldersbetingede fertilitetskvotienter. Derefter faldt fertiliteten kraftigt til et lavpunkt på under 1,4 i 1983, hvorefter tallet igen er steget til et niveau på 1,7-1,8 i løbet af de sidste par årtier. Samme år udvandrede 47.988 personer, hvoraf 43 pct. Der var dermed en nettoindvandring på 23.751 personer (hvoraf 810 danske statsborgere, 13.918 statsborgere fra andre vestlige lande og 9.023 fra ikke-vestlige lande).Den danske befolkning hører med meget små forskelle i kultur, sprog og etnicitet til en af de mest homogene i Europa.Danmarks befolkningstal fra 17 fremgår af tabellen: I 2012 blev der gennemsnitligt født 10,4 børn pr.This is Philippe’s 25-year-old stunning wife – a brunette beauty whose selfie in a Liverpool shirt dropped jaws all over Merseyside.The Brazilian bombshell has an active presence on Instagram, and often posts pictures of her with Philippe and their daughter, Maria.

Leave a Reply

byzantine catholic dating